Organizing Chairman

Dr. Anvay Mulay

Jt. Organizing Chairman

Dr. Jayesh Dhareshwar

Jt. Organizing Chairman

Dr. Manoj Joshi

Jt. Organizing Secretary

Dr. Manish Hinduja

Treasurer

Dr. Bijoy Kutty

ORGANIZING COMMITTEE MEMBERS

Dr. Yugal Mishra

Dr. Rajneesh Malhotra

Dr. Sathyaki Purushotam Nambala

Dr. Ajit Bana

Dr. Zainulabedin Hamdulay

Dr. Chirag Doshi
 

Dr. Lalit Kapoor

Dr. Vijit Cherian

Dr. Vikram Goyal

Dr. Sarju Ralhan

Dr. Shiv Kumar Nair

Dr. C. S. Hiremath

Dr. V. V. Bashi

Dr. K. S. Iyer

Dr. Rajendra Umbarkar

Dr. O. P. Yadava

Dr. Anand Sancheti

Dr. P. Chandrasekar

Dr. Manoj Durairaj

Dr. Sundar Ramanathan

Dr. A. Rathinavel

Dr. B. R. Ravindra Setty

Dr. Vivek Pillai

Dr. Anbarasu Mohanraj

Dr. Jayakumar TK

Dr. Anand Deodhar

Dr. Ajit Pradhan

Dr. Jaykumar P

Dr. Manish Porwal

Dr. Santanu Pandey

Dr. Ravindra Dewan

SCIENTIFIC COMMITTEE

Chairman

Dr. J. M. S. Khandeparkar

Co. Chairman

Dr. Suresh Joshi

Member

Dr. Anvay Mulay

Member

Dr. Jayesh Dhareshwar

Member

Dr. Pradyoth Rath

Member

Dr. Bijoy Kutty

Member

Dr. Manish Hinduja

Member

Dr. Kamlesh Jain

Member

Dr. Sandeep Honnekeri

Member

Dr. Manoj Pradhan

Member

Dr. P. Chandrashekar

Member

Dr. Vinayak Bapat

Member

Dr. Piroze Davierwala

Member

Dr. Manoj Joshi

Member

Dr. Ravinder Singh Rao

Member

Dr. Rajendra Umbarkar

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE & FACULTY

Dr. J. M. S. Khandeparkar

Dr. Suresh Joshi

Dr. Anvay Mulay

Dr. Jayesh Dhareshwar

Dr. Bijoy Kutty

Dr. Manish Hinduja

Dr. Kamlesh Jain

Dr. Sandeep Honnekeri

Dr. Sunil Vanzara

Dr. Manoj Joshi

Dr. Sandeep Sinha

Dr. Ashish Gaur

Dr. Vijay Shetty

Dr. Aliasgar Behranwala

Dr. Zainul hamdulay

Dr. Amjad Shaikh

Dr. Balaji Aironi

Dr. Nilesh Maru

Dr. Prashant Mishra

Dr. Shantesh Kaushik

Dr. Suresh Rao

Dr. Smruti Mohanty

Dr. Vidyadhar Lad

Dr. Satish Jawali

Dr. Neeraj Kamat

Dr. V. Satyaprasad

Dr. Nitin Gundre

Dr. Rajanikant

Dr. Raju Patil

Dr. Bipeenchandra Bhamre

Dr. Rajendra Umbarkar

Dr. Laxman Khyade

Dr. S. S. Bhattacharya

Dr. Anirudh Trivedi

Dr. A.P. Chaukar

Dr. Anil Patwardhan

Dr. Ashutosh Singh

Dr. D.S. Saxena

Dr. James Thomas

Dr. Babar Chaudhari

Dr. Bipin Radhakrishnan

Dr. Bhaskar Semitha

Dr. Biswa Panda

Dr. Dhananjay Malankar

Dr. Mahesh Singh

Dr. Manish Garg

Dr. Shripal Doshi

Dr. Suhas Bendre