President

Dr. Yugal Mishra

Vice President

Dr. Anvay Mulay

Secretary

Dr. Rajneesh Malhotra

Joint Secretary

Dr. Sathyaki Purushotam Nambala

Treasurer

Dr. Ajit Bana

Executive Member

Dr. Zainulabedin Hamdulay

Executive Member

Dr. Lalit Kapoor

Executive Member

Dr. Chirag Doshi

Executive Member

Dr. Vikram Goyal

Executive Member

Dr. Vijit Cherian

Executive Member

Dr. Sarju Ralhan

Executive Member

Dr. Dharmesh Agarwal